1. Denne politik
 2. Indsamling af personoplysninger
 3. Oprettelse af personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger, som vi kan behandle
 5. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger
 6. Følsomme personoplysninger
 7. Formål, hvortil vi kan behandle dine personoplysninger
 8. Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter
 9. International overførsel af personoplysninger
 10. Datasikkerhed
 11. Nøjagtighed af oplysninger
 12. Dataminimering
 13. Dataopbevaring
 14. Dine juridiske rettigheder
 15. Cookies og lignende teknologier (cookie-politik)
 16. Brugsvilkår
 17. Direkte markedsføring
 18. Kontaktoplysninger
 19. Definitioner


(A) Denne politik

Oversigt - Denne politik
Denne politik forklarer, hvordan vi kan behandle dine personoplysninger. Denne politik kan ændres eller opdateres fra tid til anden, så tjek den regelmæssigt for opdateringer.
Denne politik er udstedt af j2 Global Ireland Limited på vegne af sig selv, dets datterselskaber og dets associerede selskaber (herunder enhver enhed, der lovligt handler under FuseMail og WeCloud brandet) (i fællesskab benævnt, “selskabet”, “vi”, “os” og “vores”) og er rettet mod enkeltpersoner uden for vores organisation med hvem vi interagerer, herunder kunder, besøgende på vores websteder, brugere af vores apps og andre brugere af vores tjenester (i fællesskab benævnt, “dig/du”). Definerede udtryk anvendt i denne politik er beskrevet i afsnit (S) nedenfor.

Med henblik på denne politik er selskabet den dataansvarlige. Denne politik dækker informationspraksisser vedrørende selskabets websteder for FuseMail og WeCloud brandet og FuseMail og WeCloud tjenesterne (“tjenesterne”), der tilbydes nu eller i fremtiden. Kontaktoplysninger tilvejebringes i afsnit (R) nedenfor.

Denne politik kan ændres eller opdateres fra tid til anden for at afspejle ændringer i vores praksisser med hensyn til behandlingen af personoplysninger eller ændringer i gældende lovgivning. Vi opfordrer dig til at læse denne politik omhyggeligt og regelmæssigt tjekke denne side for at gennemgå eventuelle ændringer, som vi måtte foretage i overensstemmelse med vilkårene i denne politik.

(B) Indsamling af personoplysninger

Oversigt - Indsamling af personoplysninger
Vi kan indsamle eller indhente personoplysninger om dig: direkte fra dig (f.eks. når du kontakter os), i løbet af vores forhold til dig (f.eks. hvis du foretager et køb), når du gør dine personoplysninger offentligt tilgængelige (f.eks. hvis du skriver et offentligt indlæg om os på sociale medier), når du henter, installerer eller bruger enhver af vores apps, når du besøger vores websteder, når du tilmelder dig for at bruge ethvert af vores websteder, apps eller tjenester, eller når du interagerer med eventuelt tredjepartsindhold eller -annoncering på et websted eller i en app. Vi kan også modtage personoplysninger om dig fra tredjeparter (f.eks. retshåndhævende myndigheder).
Indsamling af personoplysninger: Vi kan indsamle personoplysninger om dig fra følgende kilder: C. Oprettelse af personoplysninger

Vi kan også oprette personoplysninger om dig, såsom optegnelser over dine interaktioner med os, og nærmere oplysninger om din købshistorik til interne administrationsformål og analyse.

D. Kategorier af personoplysninger, som vi kan behandle

Oversigt - Kategorier af personoplysninger, som vi kan behandle
Vi kan behandle: dine personoplysninger (f.eks. dit navn), demografiske oplysninger (f.eks. din alder), dine kontaktoplysninger (f.eks. din adresse), optegnelser over dine samtykker, købsoplysninger, betalingsoplysninger (f.eks. din faktureringsadresse), oplysninger om vores websteder og apps (f.eks. den type enhed, du bruger), nærmere oplysninger om din arbejdsgiver (hvor relevant), oplysninger om dine interaktioner med vores indhold eller annoncering, og eventuelle synspunkter eller meninger, som du tilvejebringer for os.
Vi kan behandle de følgende kategorier af personoplysninger om dig: E. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Oversigt - Retsgrundlag for behandling af personoplysninger
Vi kan behandle dine personoplysninger, hvor: du har givet dit forudgående, udtrykkelige samtykke, behandlingen er nødvendig for en kontrakt mellem dig og os, behandlingen er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, behandlingen er nødvendig for at beskytte enhver enkeltpersons vitale interesser, eller hvor vi har en gyldig, legitim interesse i behandlingen.
Når vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med de formål, der er angivet i denne politik, kan vi påberåbe os et eller flere af følgende retsgrundlag afhængigt af omstændighederne: F. Følsomme personoplysninger

Oversigt - Følsomme personoplysninger
Vi søger ikke at indsamle eller på anden måde behandle dine følsomme personoplysninger. Hvor vi har behov for at behandle dine følsomme personoplysninger til et legitimt formål, gør vi det i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi søger ikke at indsamle eller på anden måde behandle dine følsomme personoplysninger i løbet af vores normale forretningsgang. Når det bliver nødvendigt at behandle dine følsomme personoplysninger af hvilken som helst årsag, påberåber vi os et af følgende retsgrundlag: G. Formål, hvortil vi kan behandle dine personoplysninger

Oversigt - Formål, hvortil vi kan behandle dine personoplysninger
Vi kan behandle dine personoplysninger til følgende formål: levering af tjenester til dig, drift af vores websteder og apps, kommunikation med dig, administration af vores it-systemer, sundhed og sikkerhed, forvaltning af økonomi, udførsel af spørgeskemaundersøgelser, sikring af sikkerheden af vores lokaler og systemer, udførsel af undersøgelser, hvor nødvendigt, overholdelse af gældende lovgivning og forbedring af vores websteder, apps og tjenester.
De formål, hvortil vi kan behandle personoplysninger, med forbehold for gældende lovgivning, omfatter: H. Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Oversigt - Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter
Vi kan videregive dine personoplysninger til: rets- og tilsynsmyndigheder, vores eksterne rådgivere, vores databehandlere, enhver part, som nødvendigt i forbindelse med retssager, enhver part, som nødvendigt for at undersøge, påvise eller forebygge lovovertrædelser, enhver køber af vores forretning, og eventuelle tredjepartsudbydere af annoncering, plugins eller indhold, der bruges på vores websteder eller vores apps.
Vi kan videregive dine personoplysninger til andre enheder i koncernen til legitime forretningsformål (herunder drift af vores websteder og vores apps, og levering af tjenester til dig) i overensstemmelse med gældende lovgivning. Derudover kan vi videregive dine personoplysninger til: I. International overførsel af personoplysninger

Oversigt - International overførsel af personoplysninger
Vi kan overføre dine personoplysninger til modtagere i andre lande. Når vi overfører personoplysninger fra EØS til en modtager uden for EØS, der ikke befinder sig i en retskreds med tilstrækkelig databeskyttelse, gør vi det på grundlag af standardkontraktbestemmelser.
På grund af den internationale karakter af vores forretning, kan vi have behov for at overføre dine personoplysninger inden for koncernen, og til tredjeparter som angivet i afsnit (H) ovenfor, i forbindelse med de formål, der er angivet i denne politik. Af denne årsag kan vi overføre dine personoplysninger til andre lande, der kan have forskellige love og krav til overholdelse af databeskyttelse end dem, der gælder i det land, hvor du befinder dig.

Når vi overfører dine personoplysninger fra EØS til modtagere uden for EØS, der ikke befinder sig i en retskreds med tilstrækkelig databeskyttelse, gør vi det på baggrund af standardkontraktbestemmelser. Du kan anmode om en kopi af vores standardkontraktbestemmelser ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit (R) nedenfor.

Bemærk venligst, at når du overfører eventuelle personoplysninger direkte til en selskabsenhed, der er registreret uden for EØS, er vi ikke ansvarlige for overførslen af dine personoplysninger. Ikke desto mindre vil vi behandle dine personoplysninger fra det tidspunkt, hvor vi modtager oplysningerne, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne databeskyttelsespolitik.

J. Datasikkerhed

Oversigt - Datasikkerhed
Vi implementerer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. Sørg for, at eventuelle personoplysninger, som du sender til os, sendes sikkert.
Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er beregnet til at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse, uautoriseret adgang og andre ulovlige eller uautoriserede former for behandling, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Da internettet er et åbent system, er transmissionen af oplysninger via internettet ikke helt sikker. Selv om vi vil implementere alle rimelige foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine oplysninger, der sendes til os via internettet. Enhver sådan overførsel er på egen risiko, og du er ansvarlig for at sikre, at eventuelle personoplysninger, som du sender til os, sendes sikkert.

K. Nøjagtighed af oplysninger

Oversigt - Nøjagtighed af oplysninger
Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at dine personoplysninger holdes nøjagtige og ajourførte og slettes eller berigtiges, hvis vi bliver opmærksomme på unøjagtigheder.
Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at: L. Dataminimering

Oversigt - Dataminimering
Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at dine personoplysninger kun opbevares så længe de er nødvendige.
Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at dine personoplysninger, som vi behandler, begrænses til de personoplysninger, der med rimelighed er nødvendige i forbindelse med de formål, der er angivet i denne politik eller som påkrævet for at levere tjenester til dig eller adgang til vores apps og websteder.

M. Dataopbevaring

Oversigt - Dataopbevaring
Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at dine personoplysninger kun opbevares så længe de er nødvendige.
Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at dine personoplysninger kun behandles i den minimumsperiode, der er nødvendig til de formål, der er angivet i denne politik.

Kriterierne for fastsættelse af tidsperioden, hvorunder vi opbevarer dine personoplysninger, er som følger: Vi opbevarer kopier af dine personoplysninger i en form, der kun tillader identifikation så længe det er nødvendigt i forbindelse med de formål, der er angivet i denne politik, medmindre gældende lovgivning kræver en længere opbevaringsperiode. Vi kan især opbevare dine personoplysninger i enhver periode, som er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare eventuelle juridiske rettigheder.

N. Dine juridiske rettigheder

Oversigt - Dine juridiske rettigheder
I henhold til gældende lovgivning kan du have en række rettigheder, herunder: ret til ikke at tilvejebringe dine personoplysninger for os, ret til adgang til dine personoplysninger, ret til at anmode om berigtigelse af unøjagtigheder, ret til at anmode om sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, ret til at få dine personoplysninger overført til en anden dataansvarlig, ret til at tilbagetrække samtykke, og ret til at indgive klager til databeskyttelsesmyndigheder. Vi kan muligvis kræve bevis på din identitet, før vi kan efterleve disse rettigheder.
I henhold til gældende lovgivning kan du have en række rettigheder vedrørende behandlingen af dine relevante personoplysninger, herunder:
Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

For at udøve en eller flere af disse rettigheder eller for at stille et spørgsmål om disse rettigheder eller eventuel anden bestemmelse i denne politik, eller om vores behandling af dine personoplysninger, bedes du bruge kontaktoplysningerne, der er angivet i afsnit (R) nedenfor. Bemærk venligst, at: O. Cookies og lignende teknologier (cookie-politik)

Oversigt - Cookies og lignende teknologier
Vi kan behandle dine personoplysninger ved at placere eller læse cookies og lignende teknologier. For flere oplysninger, se venligst vores cookie-politik.
Cookie-politik

Hvad er en cookie?
En cookie er et stykke data, der opbevares på din computer og er knyttet til oplysninger om dig. Ved at bruge og gennemse vores websteder, accepterer du vores og tredjeparters brug af cookies og andre teknologier i overensstemmelse med denne politik.

Hvad er de forskellige typer af cookies?


Førstepartscookies er vores egne cookies, der indstilles af vores websted, kontrolleres af os, og bruges til at tilvejebringe oplysninger om brugen af vores websted.

Tredjepartscookies er cookies fra ethvert andet domæne. Nogle af vores samarbejdspartnere (for eksempel tredjepartsannoncører) kan bruge cookies på webstedet, i e-mails eller i vores annoncer på andre websteder for at give dem mulighed for at levere de tjenester, som de tilbyder. For at skabe en brugervenlig oplevelse er nogle af vores tredjepartskampagner og -annoncer beregnet til automatisk at overføre brugeres oplysninger til tredjepartens destinationsside, når du vælger at “klikke” på en tredjeparts annonce eller kampagne. Vi kontrollerer ikke disse tredjeparter eller deres brug af cookies. Som sådan dækker denne politik brugen af cookies af virksomheden og dækker ikke brugen af cookies af eventuelle tredjepartsannoncører. Tjek venligst de pågældende tredjeparters websteder for at få nærmere oplysninger om, hvordan de bruger cookies.

Hvor længe bliver cookies på din computer?
To typer af cookies kan bruges på webstedet, sessionscookies og permanente cookies.

Sessionscookies er midlertidige cookies, der forbliver i din browser eller enhed, indtil du forlader webstedet. De slettes fra din enhed, når du forlader tjenesten.

Permanente cookies er små filer, der opbevares på din harddisk, indtil du sletter dem, eller indtil de når deres udløbsdato. Disse kan f.eks. bruges til at huske dine præferencer, når du bruger webstedet, genkende dig, når du vender tilbage, og forbedre din oplevelse på webstedet (se mere om profiler nedenfor). Brug af en permanent cookie er ikke knyttet til eventuelle personligt identificérbare oplysninger, mens du er på webstedet, undtagen hvis du vælger at opbevare dine brugernavne og pinkoder, således at du ikke behøver at indtaste dem hver gang du åbner dine konti. I så fald vil en permanent cookie blive opbevaret på din computer, som er knyttet til dine kontooplysninger. Hvis du afviser den permanente cookie, kan du stadig bruge webstedet, men du vil være begrænset i nogle områder af det.

Hvordan bruger vi cookies?

Vi kan bruge cookies til følgende formål (enten alene eller ved hjælp af tredjepartstjenester): Vores liste over cookies kan give dig flere oplysninger om de cookies, der bruges på vores websteder. Bemærk venligst, at navnene på cookies, pixels og andre teknologier kan ændre sig med tiden.

Hvilke andre teknologier bruger vi?

Logfiler
Ligesom de fleste websteder bruger vores servere logfiler til at analysere trends, administrere vores websteder, spore brugerens samlede bevægelse, og indsamle generelle demografiske oplysninger til samlet brug. Logfil-oplysningerne består af IP-adresser, browsertype, browsersprog, henvisende webadresse, platformstype osv., og er ikke knyttede til identificérbare personoplysninger.

Klare GIF'er
Klare GIF'er er bittesmå grafikfiler med en unik identifikator, der funktionsmæssigt svarer til cookies, og vi kan bruge dem til at spore vores brugeres online-bevægelser. Klare GIF'er er usynlige på siden og er meget mindre end cookies, omtrent samme størrelse som punktummet i slutningen af denne sætning. Vi kan også bruge klare GIF'er i vores HTML-baserede e-mails for at fortælle os, hvilke e-mails, der er blevet åbnet af modtagerne. Dette giver os mulighed for at måle effektiviteten af visse meddelelser og effektiviteten af vores markedsføringskampagner.

Profil
Vi kan opbevare oplysninger, som vi indsamler, for at oprette en profil af vores brugere. En profil er opbevarede oplysninger, som vi beholder om individuelle brugere, der indeholder deres visningspræferencer. Derfor kan indsamlede oplysninger knyttes til brugeres personligt identificérbare oplysninger for at forbedre indholdet af webstedet for brugere, forbedre vores tjenester og levere nye tjenester, der sandsynligvis vil være af interesse for brugere, og rette relevante produktopdateringer og markedsføringskampagner til brugere, hvis de har valgt at modtage de pågældende kampagner. Vi deler ikke personligt identificérbare elementer i en brugers profil med andre tredjeparter. Brugerprofiler deles kun i samlet form.

“Do Not Track”-svar
Visse browsere kan give dig mulighed for at aktivere en “do not track”-indstilling, der sender signaler til de websteder, som du besøger, og angiver, at du ikke vil have dine onlineaktiviteter sporet. Dette adskiller sig fra at blokere cookies, da browsere med “do not track”-indstillingen aktiveret stadig kan acceptere cookies. Lige nu er der ingen branchestandard for hvordan virksomheder bør reagere på “do not track”-signaler, selv om en sådan standard kan vedtages i fremtiden. Vi svarer ikke på “do not track”-signaler på nuværende tidspunkt. Hvis vi gør det i fremtiden, vil vi ændre denne databeskyttelsespolitik i overensstemmelse hermed. Flere oplysninger om “do not track” findes på www.allaboutdnt.org.

Kan jeg ændre mine cookiepræferencer?
Browserindstillinger giver dig mulighed for at vælge, hvorvidt du vil acceptere cookies eller begrænse visse cookies. De fleste browsere tilbyder også funktionalitet, som giver dig mulighed for at gennemgå og slette cookies. Hvis du bruger vores websteder uden at ændre dine browserindstillinger, antager vi, at du accepterer at modtage alle cookies på vores websteder. Vær opmærksom på, at hvis cookies er deaktiveret, vil alle webstedets funktioner muligvis ikke fungere som tilsigtet. Dit mobiloperativsystem kan give dig mulighed for at fravælge at få dine oplysninger indsamlet eller brugt til interessebaseret annoncering på mobilenheder. Der henvises til instruktionerne fra din mobilenheds producent, men denne funktionalitet er normalt tilgængelig i “Indstillinger”-afsnittet på din enhed. Du kan også forhindre os i at indsamle oplysninger gennem vores applikationer ved at afinstallere vores applikationer. For flere oplysninger om disse specialiserede cookies og andre teknologier, og for at få mere at vide om adfærdsbaseret annoncering eller for at fravælge denne type annoncering fra nogle virksomheder, kan du besøge http://www.networkadvertising.org eller http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

P. Brugsvilkår

Oversigt - Brugsvilkår
Vi kan behandle dine personoplysninger med henblik på at kontakte dig med oplysninger vedrørende tjenester, der kan være af interesse for dig. Du kan afmelde gratis til enhver tid.
Vi kan behandle dine personoplysninger med henblik på at kontakte dig via e-mail, telefon, adresserede reklameforsendelser eller andre kommunikationsformer for at give dig oplysninger om tjenester, der kan være af interesse for dig. Hvis vi leverer tjenester til dig, kan vi sende oplysninger til dig vedrørende vores tjenester, kommende kampagner og andre oplysninger, som kan være af interesse for dig, ved hjælp af de kontaktoplysninger, som du har tilvejebragt for os og altid i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid afmelde vores salgsfremmende e-mailliste ved at følge afmeldingsinstruktionerne, der følger med i hver salgsfremmende e-mail, som vi sender. Vi vil ikke sende dig salgsfremmende e-mails fra en liste, som du har afmeldt, men vi kan fortsætte med at kontakte dig i det omfang det er nødvendigt med henblik på eventuelle tjenester, som du har anmodet om eller fra yderligere lister, som du har tilmeldt dig.

Q. Direkte markedsføring

Oversigt - Direkte markedsføring
Vi kan behandle dine personoplysninger med henblik på at kontakte dig med oplysninger vedrørende tjenester, der kan være af interesse for dig. Du kan afmelde gratis til enhver tid.
Vi kan behandle dine personoplysninger med henblik på at kontakte dig via e-mail, telefon, adresserede reklameforsendelser eller andre kommunikationsformer for at give dig oplysninger om tjenester, der kan være af interesse for dig. Hvis vi leverer tjenester til dig, kan vi sende oplysninger til dig vedrørende vores tjenester, kommende kampagner og andre oplysninger, som kan være af interesse for dig, ved hjælp af de kontaktoplysninger, som du har tilvejebragt for os og altid i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid afmelde vores salgsfremmende e-mailliste ved at følge afmeldingsinstruktionerne, der følger med i hver salgsfremmende e-mail, som vi sender. Vi vil ikke sende dig salgsfremmende e-mails fra en liste, som du har afmeldt, men vi kan fortsætte med at kontakte dig i det omfang det er nødvendigt med henblik på eventuelle tjenester, som du har anmodet om eller fra yderligere lister, som du har tilmeldt dig.

R. Kontaktoplysninger

Oversigt - Kontaktoplysninger
Du kan kontakte os på adresserne nedenfor eller ved at sende en e-mail til: fuseprivacy@fusemail.com
Hvis du ønsker at blive fjernet fra vores kontaktliste for direkte markedsføring, eller hvis du har eventuelle kommentarer, spørgsmål eller bekymringer vedrørende eventuelle oplysninger i denne politik, eller andre anliggender vedrørende behandlingen af personoplysninger, som udføres af os eller på vores vegne, bedes du kontakte at fuseprivacy@fusemail.com

Du kan også kontakte også på en af følgende adresser

FAO: Legal:

j2 Global Ireland Limited,
Unit 3.1, Woodford Business Park
Santry, Dublin 17
Ireland
FuseMail UK Limited
Ground & 1st Floor Mezzanine The Battleship Building, 179 Harrow Road, London, W2 6NB
j2 Global UK Limited
Ground & 1st Floor Mezzanine The Battleship Building, 179 Harrow Road, London, W2 6NB
j2 Global Norway AS
Drammensveien 123 N,
NO-0277 Oslo, Norway
j2 Global Denmark A/S
Spotorno allé 12
2630 Høje Taastrup, Denmark
Stay Secure Sweden AB
Lumaparksvägen 9, 8tr
120 31 Stockholm, Sweden
j2 Global Netherlands BV
Transistorstraat 71c
1322 CK Almere
The Netherlands
The Electric Mail Company
300-3999 Henning Drive,
Burnaby, BC, Canada,
V5C 6P9
Excel Micro, LLC.
401 Pilgrim Lane, Suite 200, Drexel Hill, PA 19026
WeCloud AB
c/o Stay Secure Sweden AB Lumaparksvägen 9, 8tr
120 31 Stockholm, Sweden
Simitu Aps
c/o j2 Global Denmark A/S
Spotorno allé 12
2630 Høje Taastrup, Denmark
S. Definitioner